Uczeń zdolny - "My też pomagamy odkrywać i rozwijać zdolności"

" "My też pomagamy odkrywać i rozwijać zdolności" - oferta poradni

 • Wielospecjalistyczna diagnoza potencjału intelektualnego, zdolności, predyspozycji.
 • Oferta zajęć dla dzieci i młodzieży
 • Szkoła podstawowa

  "Jak pogłaskać żyrafę po głowie?" - trening twórczości dla uczniów zdolnych

 • zajęcia grupowe na terenie poradni,
 • dwie grupy wiekowe, kl. I-III, KL.IV-VI,
 • 10 spotkań
 • prowadzące: Anna Fedoruk, Monika Ciechońska
 • Jedenaście odcieni zieleni - rozwijanie myślenia twórczego myślenia

 • zajęcia warsztatowe z klasą na terenie szkoły
 • 2 x 45 minut
 • prowadzące: Anna Fedoruk, Monika Ciechońska
 • Gimnazjum

  " "Żeby mi się chciało chcieć" - techniki uczenia się

 • zajęcia warsztatowe z klasą na terenie szkoły
 • 2 x 45 minut
 • prowadzące: Anna Fedoruk, Monika Ciechońska
 • Oferta skierowana do rodziców, nauczycieli, pedagogów i wszystkich tych, którzy są zainteresowani odkrywaniem i wspieraniem zdolności.

  " Ciekawość to nie wszystko!"- czyli jak mądrze motywować dzieci.

 • Prelekcja , prezentacja na radę pedagogiczną na terenie szkoły
 • 1x 45 min.
 • prowadzące: Monika Ciechońska, Anna Fedoruk
 • " Pracowity, utalentowany, geniusz - kim jest uczeń zdolny?"

 • Prelekcja , prezentacja na terenie szkoły
 • 1x45 min.
 • prowadzące: Monika Ciechońska, Anna Fedoruk
 • ,,Jak pomóc dziecku uczyć się efektywnie?". Wzmocnienie kompetencji rodziców w zakresie metod i technik ułatwiających uczenie się na co dzień.

 • prelekcja z elementami warsztatów na terenie szkoły
 • 1x45 min.
 • prowadzące: Monika Ciechońska, Anna Fedoruk
 • "Ciekawość to nie wszystko, trzeba jeszcze popracować" - jak mądrze motywować do pracy nad rozwojem zainteresowań

 • prelekcja z elementami warsztatów na terenie szkoły
 • 1x45 min.
 • prowadzące: Monika Ciechońska, Anna Fedoruk
 • "Grupa wsparcia dla wychowawców, pedagogów, psychologów pracujących z uczniem zdolnym na terenie poradni.

 • Prowadzące: Monika Ciechońska, Anna Fedoruk

 • WSTECZ

  Strona główna | O poradni | Aktualności | Oferta | Teren działań | Procedury | Do pobrania | Galeria | Kontakt