Uczeń zdolny - Kim jest uczeń zdolny?

mgr Monika Ciechońska

mgr Anna Fedoruk

Kilka ważnych definicji:

 • ZDOLNOŚCI

  indywidualne właściwości psychiczne, różniące jednego człowieka od drugiego, rozumiane jako łatwość odbierania i przetwarzania informacji o otaczającym świecie.

 • UZDOLNIENIA

  zdolności kierunkowe, specjalne, czyli takie właściwości (zdolności), które stwarzają możliwości wysokich osiągnięć w konkretnej dziedzinie,

  Uzdolnienia specjalne - poznawcze, językowe, literackie, matematyczne, muzyczne, plastyczne,

 • TALENT

  specyficzny kompleks cech indywidualnych, ujawniających się już w okresie wczesnego dzieciństwa u niewielu osób, prowadzący do szczególnego mistrzostwa w określonej dziedzinie.

  Talent " sugeruje" bardzo wysoki poziom określonej zdolności specjalnej lub wiązki uzdolnień, które przejawiają się w ponadprzeciętnej łatwości nabywania wiedzy lub sprawności w danej dziedzinie.

 • Geniusz, "cudowne dzieci"

  Wysokie zdolności twórcze + wybitne zdolności intelektualne + wybitne zdolności kierunkowe "cudowne dzieci" - to małe dzieci (do 13. roku życia), które prezentują wybraną zdolność na wysokim, mistrzowskim poziomie, porównywalną do wykształconych i uzdolnionych osób dorosłych. Dzieci te wykazują wczesne, spontaniczne pojawienie się zdolności.

  Reasumując - uzdolnieni i utalentowani (z Raportu Marlanda) to uczniowie, o których mówi się, że dzięki wybitnym zdolnościom są w stanie wykazać się zaawansowanymi dokonaniami. Są to dzieci wykazujące się osiągnięciami i/lub potencjalnymi zdolnościami w jednej lub kilku dziedzinach, takich jak:

 • ogólne zdolności umysłowe
 • specyficzne umiejętności w głównych przedmiotach szkolnych
 • zdolności przywódcze
 • sztuki plastyczne i wykonawcze
 • zdolności psychomotoryczne.

 • WSTECZ

  Strona główna | O poradni | Aktualności | Oferta | Teren działań | Procedury | Do pobrania | Galeria | Kontakt