Partnerstwo

arrow Partnerzy

arrow Aktualności

arrow Pliki do pobrania

 PARTNERSTWO NA RZECZ OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO

W POWIECIE ŁĘCZYŃSKIM

 

Do Partnerstwa mozna przystąpićw KAZDYM czasie.

Serdecznie zapraszamy do współpracy!


INTENCJĄ PARTNERÓW NINIEJSZEGO POROZUMIENIA JEST WSPÓLNE DZIAŁANIE NA RZECZ OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO MIESZKAŃCÓW POWIATU ŁĘCZYŃSKIEGO.

 

CEL PARTNERSTWA

Celem Partnerstwa jest tworzenie członkom społeczności lokalnej mozliwości wspólnego działania na rzecz ochrony zdrowia psychicznego, a w sposób szczególny:

 • Poznanie sytuacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego w powiecie łęczyńskim;
 • Podtrzymywanie współpracy międzyinstytucjonalnej na rzecz osób chorujących psychicznie i ich rodzin;
 • Poprawa jakości zycia osób chorujących psychicznie i ich rodzin;
 • Przygotowanie i dostarczenie mieszkańcom powiatu łęczyńskiego podstawowych informacji na temat ochrony zdrowia psychicznego, podstawowych zaburzeń i chorób psychicznych oraz sposobów i miejsc udzielających wsparcia w wyzej wymienionych sytuacjach;
 • Przygotowanie pakietu materiałów edukacyjnych przeznaczonych do prowadzenia zajęć z zakresu ochrony zdrowia psychicznego dla róznych grup wiekowych;
 • Podnoszenie poziomu wiedzy mieszkańców powiatu łęczyńskiego na temat ochrony zdrowia psychicznego, podstawowych zaburzeń i chorób psychicznych oraz sposobów i miejsc wsparcia w wyzej wymienionych sytuacjach.
 •  

  ZASADY PARTNERSTWA

   

  Do podstawowych zasad Partnerstwa nalezą:

  1) dobrowolność udziału,

  2) równość,

  3) otwartość na nowych członków przez cały czas funkcjonowania Partnerstwa,

  4) wspólne cele i działania wynikające z diagnozy potrzeb,

  5) wspólne dzielenie ryzyka i korzyści,

  6) otwarta komunikacja,

  7) zaufanie,

  8) apolityczność,

  9) dbałość o wizerunek Partnerstwa.

  10) zaangazowanie,

  11) włączenie mieszkańców.

   

  LIDER PARTNERSTWA

   

   

  Łęczyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych

  ul. Akacjowa 11, 21-010 Łęczna

  tel./fax: (81) 4627275

   

  Strona główna | O poradni | Aktualności | Oferta | Teren działań | Procedury | Do pobrania | Galeria | Kontakt