Tworzymy zespół psychologów, pedagogów, logopedów oraz doradcy zawodowego, posiadających wieloletnie doświadczenie w zakresie systemu profilaktyki i pomocy psychologiczno-pedagogicznej.


Proponujemy różne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej w zależności od potrzeb i oczekiwań:

 1. specjalistyczną diagnozę
 2. poradnictwo i konsultacje
 3. doradztwo edukacyjno-zawodowe
 4. mediacje i interwencje w sytuacjach kryzysowych
 5. psychoedukację
 6. edukację prozdrowotną
 7. terapię indywidualną
 8. terapię grupową
 9. terapię w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
 10. przeprowadzenie przesiewowych badań słuchu dzieci w wieku 6 - 18 lat, na terenie Poradni
 11. wsparcie merytoryczne dla nauczycieli
 12. szkolenia
 13. orzekanie o potrzebie indywidualnego nauczania i kształcenia specjalnego
 14. opiniowanie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

Ponadto oferujemy:

 1. możliwość skorzystania z porad i konsultacji dla rodziców i nauczycieli na terenie Poradni w każdy pitek godzina 10-12
 2. punkty konsultacyjne na terenie przedszkoli i szkół
 3. obserwację dzieci i młodzieży w środowisku rodzinnym i szkolnym
 4. pomoc dzieciom i młodzieży w środowisku rodzinnym i szkolnym
 5. interwencję psychologiczną w nagłych wypadkach
 6. badanie klimatu społecznoego placówki

Oferta szczegółowa na rok szkolny 2017/2018

> Przedszkola

> Szkoły podstawowe

> Gimnazja

> Szkoły ponadgimnazjalneStrona główna | O poradni | Aktualności | Oferta | Teren działań | Procedury | Do pobrania | Galeria | Kontakt