Psycholodzy, pedagodzy i logopedzi PPP w Łęcznej obejmują swą opieką uczniów ze szkół i placówek według rejonów pracy:

Szkoła/placówka

Imię i nazwisko (specjalizacja)

Rejon pracy

Przedszkola

mgr Karolina Budzińska - Grzesiuk (pedagog)

mgr Marta Zwierzańska (psycholog)

mgr Agnieszka Walczak(logopeda)

Gmina Łęczna:
Przedszkola:
Przedszkole Publiczne Nr 3 Łęczna
Przedszkole Publiczne Nr 4 Łęczna
Niepubliczne Przedszkole "Aniołek" w Łęcznej
Niepubliczne Przedszkole "Aniołek" w Kijanach
Niepubliczne Przedszkole "Mali Odkrywcy" ul. Staszica, Łęczna
Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych:
Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Zofiówce
Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Ciechańkach Łęczyńskich
Ośrodek Rewalidacyjno ? Wychowawczy w Łęcznej
Gmina Cyców:
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty i Kultury Wiejskiej "Jesteśmy razem"
Przedszkole:
Przedszkole Samorządowe w Cycowie
Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych:
Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Garbatówce
Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 1 w Głębokiem
Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Malinówce
Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Stawku
Oddział Przedszkolny w Janowicy przy OSP
Oddział Przedszkolnym w Kopinie przy Świetlicy
Oddział Przedszkolny w Filialnej Szkole Podstawowej w Bekieszy
Oddział Przedszkolny w Filialnej Szkole Podstawowej w Świerszczowie
Gmina Milejów
Przedszkole:
Przedszkole Samorządowe w Milejowie
Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych:
Oddział Przedszkolny w Zespole Szkół nr 2 w Jaszczowie
Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Łańcychowie
Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Łysołajach

mgr Małgorzata Zarzycka (pedagog)

mgr Aleksandra Połeć (psycholog)

mgr Małgorzata Jaszcz (logopeda)

Gmina Łęczna:
Przedszkola:
Publiczne Przedszkole Nr 1 Łęczna
Publiczne Przedszkole Nr 2 Łęczna
Przedszkole Niepubliczne "Casper" Łęczna
Gmina Ludwin:
Przedszkole:
Przedszkole Publiczne w Ludwienie
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych:
Odział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Dratowie
Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Piasecznie
Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Zezulinie
Gmina Puchaczów:
Przedszkole:
Przedszkole w Puchaczowie
Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych
Oddział przedszkolny w Ciechankach
Oddział Przedszkolny w Szkole Filialnej Albertowie
Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Ostrówku
Oddział Przedszkolny w Szkole Filialnej w Zawadowie
Gmina Spiczyn:
Przedszkole:
Gminne Przedszkole w Spiczynie
Odziały przedszkolne przy szkołach podstawowych:
Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Spiczynie
Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Januszówce
Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Jawidzu
Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Charlężu
Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Zawieprzycach

Szkoła Podstawowa

mgr Barbara Cieśluk(psycholog)

mgr Joanna Pacek (pedagog)

mgr Agnieszka Walczak (logopeda)

Gmina Łęczna
Szkoła Podstawowa nr 4 w Zespole Szkół nr 2 w Łęcznej
Gmina Spiczyn
Szkoła Podstawowa w Spiczynie
Szkoła Podstawowa w Charlężu
Szkoła Podstawowa w Jawidzu
Szkoła Podstawowa w Zawieprzycach
Szkoła Podstawowa w Januszówce

mgr Grażyna Paterek (psycholog)

mgr Anna Fedoruk (pedagog)

mgr Monika Ciechońska (psycholog)

mgr Małgorzata Jaszcz (logopeda)

Gmina Puchaczów
Szkoła Podstawowa w Nadrybiu
Szkoła Podstawowa w Puchaczowie
Szkoła Filialna Albertów
Szkoła Podstawowa w Ostrówku
Szkoła Filialna Zawadów
Gmina Cyców
Szkoła Podstawowa w Cycowie
Filialna Szkoła Podstawowa w Bekieszy
Filialna Szkoła Podstawowa w Świerszczów
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Głębokiem
Szkoła Podstawowa w Stawku
Szkoła Podstawowa w Malinówce
Szkoła Podstawowa w Garbatówce

mgr Joanna Dejko (psycholog)

mgr Maria Piotrowska (pedagog)

mgr Małgorzata Jaszcz (logopeda)

Gmina Łęczna
Szkoła Podstawowa nr 2 w Łęcznej
Gmina Ludwin
Szkoła Podstawowa w Ludwinie
Szkoła Podstawowa w Zezulinie
Szkoła Podstawowa w Dratowie
Szkoła Podstawowa w Piasecznie

mgr Anna Makowska (pedagog)

mgr Ewa Skrok (psycholog)

mgr Agnieszka Walczak (logopeda)

Gmina Łęczna
Szkoła Podstawowa w Zofiówce
Szkoła Podstawowa w Ciechankach Łęczyńskich.
Gmina Milejów
Szkoła Podstawowa w Milejowie
Szkoła Podstawowa w Jaszczowie
Szkoła Podstawowa w Białce
Szkoła Podstawowa w Łańcuchowie
Szkoła Podstawowa w Łysołajach

Szkoły Gimnazjalne

mgr Katarzyna Kuzioła (psycholog)

mgr Paaulina Skowronek (psycholog)

mgr Anna Bytys (pedagog)

mgr Małgorzata Jaszcz (opieka logopedyczna)

Gimnazja
Gimnazjum w Cycowie
Gimnazjum w Jaszczowie
Gimnazjum w Ludwinie
Gimnazjum w Milejowie
Gimnazjum Nr1 w Łęcznej
Gimnazjum nr 2 w Zespole Szkół Nr 2 w Łęcznej
Gimnazjum w Puchaczowie
Gimnazjum w Spiczyn
Gimnazjum w Zofiówce

Szkoły Ponadgimnazjalne

mgr Katarzyna Kuzioła (psycholog)

mgr Paaulina Skowronek (psycholog)

mgr Anna Bytys (pedagog)

mgr Agnieszka Walczak (opieka logopedyczna)

Ponadgimnazjalne
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Kijanach
Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach
Zespół Szkół w Ludwinie
Zespół Szkół im. K. K. Jagiellończyka w Łęcznej
Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej
Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego w Łęcznej
Zespół Szkół Nr 2 w Milejowie
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podgłębokiem

Poradnictwo Zawodowe

mgr Grażyna Paterek (psycholog)

Wszystkie szkoły i placówki

 

Strona główna | O poradni | Aktualności | Oferta | Teren działań | Procedury | Do pobrania | Galeria | Kontakt