Pliki do pobrania


Rodzic:

arrow Zgłoszenie dziecka do poradni - diagnoza

arrow Zgłoszenie dziecka do poradni - terapia

Szkoła:

arrow Zgłoszenia na wybrane formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej

arrow Wniosek nauczyciela lub specjalisty wykonujacego w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej lub rodziców (prawnych opiekunów) albo pełnoletniego ucznia o przeprowadzenie badań diagnostycznych ucznia gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej

arrow Opinia wychowawcy o uczniu

arrow Opinia nauczyciela jezyka polskiego o uczniu

arrow Opinia nauczyciela matematyki o uczniu

Orzeczenia:

arrow Wniosek o wydanie orzeczenia

arrow Oswiadczenie

arrow Zaświadczenie lekarskie o wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego

arrow Zaświadczenie lekarskie o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno - wychowawczych, opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dzieckaStrona główna | O poradni | Aktualności | Oferta | Teren działań | Procedury | Do pobrania | Galeria | Kontakt