CZY DZIECKO GOTOWE DO SZKOŁY CZYTA I PISZE?

NIE. Sześciolatek w przedszkolu przygotowuje się do nauki czytania, pisania i edukacji matematycznej - sześciolatek w szkole uczy się czytania, pisania i matematyki.

Najważniejsze umiejętności z tych obszarów to:

Sześciolatek w przedszkolu:

Sześciolatek w I klasie uczy się:

 

 wszystkich liter alfabetu

  rozwija sprawność rąk (rysuje, wycina, lepi z plasteliny) przygotowuje się do   nauki pisania

 pisać   proste, krótkie zdania

 słucha   bajek, wierszy, opowiadań – rozwija swoje zainteresowania czytaniem i   pisaniem

 czytać   krótkie teksty

 dzieli   zdania na wyrazy, wyrazy na sylaby, wyodrębnia głoski w wyrazach o prostej   budowie

 rozróżniać pojęcia: wyraz, głoska, litera, sylaba, zdanie oraz posługiwać się   nimi

 uczy się   odróżniać błędne liczenie od poprawnego, liczy z wykorzystaniem  konkretnych   przedmiotów

 poprawnie liczyć (także wspak) do 20 oraz zapisywać liczby cyframi

 podejmuje próby dodawania i odejmowania pomagając sobie liczeniem na palcach lub innych konkretach

 sprawnie   dodawać i odejmować oraz zapisywać te działania

 

 rozwiązywać zadania z treścią

 dowiaduje się, na czym polega pomiar długości i poznaje proste sposoby  mierzenia np. krokami, stopa za stopą

 mierzyć   długość, posługując się np. linijką
 porównywać długości obiektów

 

 ważyć   przedmioty

 poznaje   pory dnia, roku, dni tygodnia
i miesiące

 zależności między porami roku a zjawiskami przyrody

 

 korzystać z kalendarza, nazywa dni tygodnia i miesiące w roku

ZMIENIONA W 2009 ROKU PODSTAWA PROGRAMOWA DEFINIUJE NA NOWO ZADANIA PRZEDSZKOLA I SZKOŁY PODSTAWOWEJ

http://bip.men.gov.pl/men_bip/akty_prawne/rozporzadzenie_20081223_zal_1.pdf

GOTOWOŚĆ SZKOLNĄ DZIECKO OSIĄGA W PRZEDSZKOLU. NAD OSIĄGNIĘCIEM DOJRZAŁOŚCI SZKOLNEJ PRACUJE SIĘ W KLASIE PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ, DOSTOSOWUJĄC WARUNKI DO POTRZEB DZIECKA SZEŚCIOLETNIEGO ;


Wstecz

Strona główna | O poradni | Aktualności | Oferta | Teren działań | Procedury | Do pobrania | Galeria | Kontakt