DZIECKO SZEŚCIOLETNIE NIE JEST GOTOWE, ABY PÓJŚĆ DO SZKOŁY, GDY:

. zaburzone są procesy poznawcze (percepcja słuchowa, wzrokowa, zaburzona uwaga, pamięć, myślenie),

. prezentuje niskie kompetencje do nabywania umiejętności szkolnych: czytania, pisania i liczenia (znacznie obniżona sprawność grafomotoryczna, zaburzona koordynacja wzrokowo - ruchowa),

. występują trudności emocjonalne: brak opanowania złości, agresji, brak poczucia obowiązku, zbytnie zniechęcanie się pod wpływem trudności, brak roz konieczności ćwiczenia, gdy odmawia definitywnie wykonania zadania, gdy nie przestrzega norm w grupie,

. zaburzona jest komunikacja: opóźnienia rozwoju mowy, złożone zaburzenia mowy, deficyty językowe. Dzieci, które wykazują niższy poziom kompetencji językowych mają większe lub mniejsze problemy z opanowaniem nauki pisania i czytania.

ZMIENIONA W 2009 ROKU PODSTAWA PROGRAMOWA DEFINIUJE NA NOWO ZADANIA PRZEDSZKOLA I SZKOŁY PODSTAWOWEJ

http://bip.men.gov.pl/men_bip/akty_prawne/rozporzadzenie_20081223_zal_1.pdf

GOTOWOŚĆ SZKOLNĄ DZIECKO OSIĄGA W PRZEDSZKOLU. NAD OSIĄGNIĘCIEM DOJRZAŁOŚCI SZKOLNEJ PRACUJE SIĘ W KLASIE PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ, DOSTOSOWUJĄC WARUNKI DO POTRZEB DZIECKA SZEŚCIOLETNIEGO.


Wstecz

Strona główna | O poradni | Aktualności | Oferta | Teren działań | Procedury | Do pobrania | Galeria | Kontakt