SZEŚCIOLATEK JEST PRZYGOTOWANY DO NAUKI W SZKOLE, GDY:

. jest ciekawy świata - często zadaje pytania, chętnie rozwiązuje zagadki,

. potrafi klasyfikować i szeregować,

. bez trudu komunikuje się werbalnie - mówi o swoich potrzebach, opowiada treść obrazka, wypowiada się pełnymi zdaniami, poprawnymi pod względem gramatycznym i artykulacyjnym,

. uwzględniania w swojej wypowiedzi aspekt społeczny, sytuacyjny i pragmatyczny (m.in. stosuje zwroty i formy grzecznościowe, stosuje różne formy wypowiedzi- opisu i dialogu, itp),

. potrafi nawiązać kontakty z rówieśnikami - zaprasza do zabawy, pomaga innym, przewiduje ich zachowania, współpracuje z innymi dziećmi,

. jest samodzielny - nie tylko w zakresie samoobsługi, ale także w zakresie radzenia sobie z trudnościami, gdy wykazuje inicjatywę, stara się osiągnąć cel,

. podejmuje uczenie się pod kierunkiem osoby dorosłej - rozumie, zapamiętuje i wykonuje polecenia, zależy mu na doprowadzeniu pracy do końca,

. jest sprawny pod względem ruchowym i manualnym (łapie piłkę, buduje z drobnych klocków, lepi figurki z plasteliny, prawidłowo trzyma ołówek, posługuje się prostymi narzędziami),

. interesuje się czytaniem, pisaniem, matematyką czyli:

. słucha, ogląda książeczki dla dzieci,

. opowiada historyjkę obrazkową,

. układa układanki,

. dzieli zdanie na wyrazy, wyraz na sylaby oraz łączy sylaby w wyraz,

. zna i stosuje liczebniki porządkowe,

. dodaje i odejmuje liczmany lub przedmioty.

ZMIENIONA W 2009 ROKU PODSTAWA PROGRAMOWA DEFINIUJE NA NOWO ZADANIA PRZEDSZKOLA I SZKOŁY PODSTAWOWEJ

http://bip.men.gov.pl/men_bip/akty_prawne/rozporzadzenie_20081223_zal_1.pdf

GOTOWOŚĆ SZKOLNĄ DZIECKO OSIĄGA W PRZEDSZKOLU. NAD OSIĄGNIĘCIEM DOJRZAŁOŚCI SZKOLNEJ PRACUJE SIĘ W KLASIE PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ DOSTOSOWUJĄC WARUNKI DO POTRZEB DZIECKA SZEŚCIOLETNIEGO


Wstecz

Strona główna | O poradni | Aktualności | Oferta | Teren działań | Procedury | Do pobrania | Galeria | Kontakt