W dniu 31.05.2016r. odbyło się kolejne spotkanie obszaru edukacji w ramach Partnerstwa na Rzecz Ochrony Zdrowia Psychicznego w Powiecie Łęczyńskim.

Gościliśmy w Zespole Szkół w Ludwinie. Gospodarz - Pani Dyrektor Magdalena Dyndur oprowadziła nas po szkole, zapoznała z profilem i ofertą szkoły. Zapach grilla mobilizował nas do intensywnej i szybkiej pracy.

12-osobowy zespół roboczy obszaru edukacji pracował nad ustaleniem potrzeb dotyczących współpracy, obszarów działań od września 2016r. Wymienialiśmy informacje, które pozwoliły odkryć nasze zasoby, możliwości, ale i wyzwania na kolejny okres pracy.

Podczas spotkania ustaliliśmy listę zagadnień, które chcielibyśmy aby zostały realizowane w trakcie naszej współpracy. Pierwszym krokiem było określenie z czym kojarzy się nam zdrowie psychiczne. Powstałe propozycje zebrane zostały w następujące grupy tematyczne:

 • Choroby i zaburzenia psychiczne
 • Uzależnienia
 • Zaburzenia odżywiania
 • Rodzina, choroby w rodzinie
 • Niedostosowanie społeczne
 • Psychosomatyka
 • Stres
 • Profilaktyka, edukacja (w tym edukacja seksualna)
 • Wzmacnianie czynników chroniących
 • Akceptacja, tolerancja
 • Zdrowy styl życia
 • Emocje
 • Postanowiliśmy, że będziemy pracować na zasadzie trialogu, czyli naszymi działaniami informacyjnymi, edukacyjnymi i profilaktycznymi obejmiemy dzieci i młodzież, nauczycieli oraz rodziców.

  Wspólnie stworzyliśmy listę potrzeb, którymi zajmiemy się uwzględniając nasze zasoby, możliwości oraz doświadczenia:

 • Warsztat pracy z klientem trudnym
 • Profilaktyka w szkołach
 • Rozpoznawanie uzależnień, proces leczenia, symptomy ostrzegawcze
 • Stres
 • Symptomy ostrzegawcze chorób i zaburzeń psychicznych
 • Edukacja dotycząca zagadnienia "zdrowie psychiczne" uczniów, nauczycieli oraz rodziców
 • Dzielenie się doświadczeniami
 • Terapia
 • Dobre praktyki, czyli uczenie się poprzez przykład
 • Integracja rodziców i dzieci
 • Edukacja seksualna dla osób niepełnosprawnych
 • Trening Pewności Siebie
 • Asertywność
 • Pomoc dla nauczycieli w pracy z osobami z autyzmem
 • Nauka praktycznych umiejętności
 • Kurs pomocy przedmedycznej
 • Organizacja dni otwartych
 • Superwizja
 • Socjoterapia
 • Dzielenie się ofertami szkoleniowymi
 • W/w potrzeby wynikają z naszych doświadczeń zawodowych, życiowych, specyfiki środowiska, w którym pracujemy, z wyzwań codziennej egzystencji.

  Wskazane tematy zrealizujemy w trakcie cyklu pogadanek i warsztatów pt. "(Nie)Boję się (Nie)Pełnosprawności", czyli wstęp do zdrowia psychicznego.

  Od września 2016r. cykl ten będzie realizowany w ramach oferty Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Łęcznej. Ponadto Poradnia została realizatorem międzynarodowego programu promocji zdrowia psychicznego dla dzieci pt. Przyjaciele Zippiego oraz Treningu Pewności Siebie (TPS) - indywidualnych i grupowych zajęć warsztatowych dla dzieci i rodziców.

  Kolejne spotkanie obszaru edukacji zostało zaplanowane na koniec września 2016r.

  W spotkaniu obszaru edukacji uczestniczył Przewodniczący Rady Powiatu oraz przedstawiciele: Zespołu Szkół im. K.K. Jagiellończyka w Łęcznej, Zespołu Szkół w Ludwinie, Środowiskowego Domu Samopomocy w Łęcznej oraz Łęczyńskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych, Powiatowego Urzędu Pracy, Zespołu Szkół nr 2 w Łęcznej, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podgłębokiem oraz Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Łęcznej

  WSTECZ

  Strona główna | O poradni | Aktualności | Oferta | Teren działań | Procedury | Do pobrania | Galeria | Kontakt