Ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczy

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łęcznej realizuje w powiecie łęczyńskim zadania wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego

Ośrodki te utworzone zostały w kraju w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem". Podstawę do tego dała uchwała Rady Ministrów podjęta na podstawie ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".

Program przewidziany jest do realizacji do 2026 r., natomiast jego plan finansowy ustalony został do 2021r. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych (Dz.U. z 2017r. poz.1712) realizuje on następujące zadania:

  • Udziela rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka.
  • Wskazuje właściwe dla dziecka i jego rodziny formy kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej.
  • Wskazuje jednostki udzielające specjalistycznej pomocy dzieciom.
  • Organizuje wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.
  • Koordynuje korzystanie z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatu.
  • Strona główna | O poradni | Aktualności | Oferta | Teren działań | Procedury | Do pobrania | Galeria | Kontakt